Vernacular

Mis on rahvakeelne:

Vernacular on nimi, mis on antud riigi, riigi või piirkonna õigele keelele; on riigikeel. Vernacularit kasutatakse alati puhta keele tähistamiseks, mida kasutatakse nii kõnes kui ka kirjalikus vormis; ilma võõrkeelte sõnu kasutamata.

Vernacular on paikkonna emakeele nimi ja rahvakeelne termin pärineb ladina keelest, mis pidi kasutama orja, kes sündis oma ülemuse majas, st kuulus konkreetsesse piirkonda. Mõistet "rahvakeel" kasutatakse õigusvaldkonnas ka õigusvaldkonnas, et nimetada õiged terminid, mida kasutatakse näiteks petitsioonide koostamiseks.

Mõistet “rahvakeelne” on kasutatud sajandeid, kui Lääne-Euroopas avaldati ja ladina keeles kirjutatud teaduslikke, filosoofilisi või usulisi uuringuid. Teisest küljest nimetati tööd selle koha keeles, kus seda teostati, rahvakeeleks.