Geminada

Mis on Geminada:

Geminada tähendab duplikaati, mis on paigutatud paarikaupa. Terminit kasutatakse kõige sagedamini "paarismajas". Paarismaja on sümmeetriline konstruktsioon, mis ühendab kahte või enamat eluruumi, mis jagavad nende vahel katust ja osa konstruktsioonist.

Keeleteaduses on termin "konsonant geminada", mis tähistab topeltkonsonanti, pikem kui lihtne konsonant. See tuleneb mestimisprotsessist, kus konsonantliigese intensiivsus suureneb. Itaalia keeles on seda tüüpi kaashäälik väga sagedane, muutes sõnade hääldust.

Geminada x Germinada

Geminada ja germinada on sarnase õigekirja tekitavad sõnad, mis tekitavad sagedast segadust. Geminada tuleneb verbist "geminar", mis tähendab "dubleerida". Kuigi "idandatud" pärineb verbist "idanema", mille tähendus on "genereerida", "sündida" või "areneda". Seetõttu on õige rääkida idandatud seemnest (kus pung on arenenud), kuid mitte kunagi „idandatud majas”, et viidata konkreetsele eluruumile.