Professionaalne positsioon

Mis on professionaalne positsioon:

Professionaalne kutsumus on loomulik dispositsioon, mida üksikisikud esitlevad, jälgivad nende võimeid, eelistusi, soove, elustiili jms, neid tegureid, mis suunavad kutset otsima oma tulevikule paremini.

Professionaalne kutsumus on kõige sobivam viis valida karjääri, mida soovid jätkata. Eneseteadmine, huvi teatud tegevusvaldkonna, tööturu, sotsiaalse konteksti töö reaalsuse, tulevaste projektide ja teatud elukutsete tulevikuväljavaadete kohta võib olla lähtepunktiks valiku tegemisel. tulevane elukutse.

Professionaalse kutse avastamine on enamiku inimeste jaoks suur dilemma. Otsuse tegemise hetkel tekivad ebakindlus, ebakindlus, kahtlused, peamiselt välise surve ja noorte poolt tavaliselt laekuva teabe suure hulga tõttu.

Karjäärinõustamine

Kutseõpe on viis, kuidas aidata isikut, kes on huvitatud oma mitmekordse võimekuse kindlakstegemisest, mis viib nad elukutse leidmisele. Kutsenõustaja ülesandeks on pakkuda huvitatud isikule teadlikust valikust ja nende profiilile sobivaid eeliseid.

Professionaalne orientatsioon laiendab eneseteadmisi, selgitab nende otsuseid ja edendab fakte ja kriisi lahendusi otsides orienteerumise vormi professionaalse valiku hetkel.

Professionaalne nõustaja on vahendaja, kes loob vahendid, mille abil üksikisik saab ise orienteeruda ja leida elukutse, mis sobib kõige paremini tema reaalsuse ja kõigi tema karjääri valiku perspektiivide seisukohast.

Vaata ka

  • Viide