Ultra Petita

Mis on Ultra Petita:

Ultra petita on see, kui kohtumäärus läheb kaugemale soovist. Ultra petita tähendab väljaspool taotlust, see on termin ladina keelest ja seda kasutatakse menetlusõiguse valdkonnas, et anda taotlusele midagi enamat.

Ultra petita esineb siis, kui kohtuotsuses uuritakse, mis on kohtuasjas vaidlustatud. Üldiselt teatavad laused ainult taotluses algselt esitatud taotlusest, kui see ületab faktid, on esitatud taotlused, seda nimetatakse ekstra petitiks), kui seda hinnatakse kaugemale sellest, mida taotleti, nimetatakse ultra petita ja kui see enam avaldub taotlust nimetatakse citra petita.

Ultra petita erineb ekstra petitast, kuna need on erineva iseloomuga. In ultra petita, kohtunik annab üle taotletud, kuid sama laadi juhtudel ja ekstra petita mida taotletakse võib olla suurem või väiksem, kuid erineva iseloomuga.

Ultra petita näide on see, kui kohtunik määrab konkreetsel juhul lepingu tühistamise ja suurema hüvitise materiaalse ja moraalse kahju hüvitamiseks ning tühistamiseks paluti ainult hagejalt. Antud juhul ületas analüüsitud kohtuotsus taotletud otsust.