Tõendid

Mis on tõendid:

Tõendid tähendavad midagi, mis on selge, silmapaistev, mis on kõigile nähtav. Tõendid tõestuseks on näiteks tõendid selle kohta, mis on ilmne. Tõendite olemasolu tähendab, et see on silmapaistev, heas seisus või olukorras.

Tõendid on ka kõik, mida saab kasutada tõestamaks, et konkreetne avaldus on tõene või vale.

Tõendeid kasutatakse ka laialdaselt kriminaalõiguses, öeldakse, et kuritegelik tõendusmaterjal on tõendusmaterjal, olgu see siis dokumentide või tunnistajate kaudu, mis annab kohtu kohtunikule süüdimõistmise faktide tõesuse kohta. Tõendid, mis on kuriteod, vastutavad teo eest vastutava tõe määramise eest.

On olemas ka teaduslikke tõendeid, mis on teadusliku teooria või hüpoteesi kinnitamiseks või eitamiseks kasutatud teabe kogum ning see eksisteerib ainult teadusuuringute kaudu.