Erand

Mis on erand:

Erand tähendab midagi, mis ei ole tavaline, mis ei ole reeglite osa. Erand tekib siis, kui midagi juhtub tavapärasest, enneolematu fakt, mida varem ei tehtud või teada ja erand tehti.

Erand võib olla seotud ka üksikisikutega, näiteks öelda, et see poiss või tüdruk on erand, st nad erinevad teistest, neil on mõtteviis ja / või käitumine, mis on ebatavaline, mis ei ole sama, mis teiste inimeste elu nägemise viis.

Erand on mõiste, mida kasutatakse ka õigusvaldkonnas, tsiviilkohtumenetluses, mis on siis, kui kaitse lõpetab kohtuasja, see erand tekib juhul, kui kohtuasi lõpetatakse. See on kaudne kaitse (seoses otsese vaidlustamisega), milles kostja väidab, et ilma autori poolt kinnitatud faktid eitamata, nõuab oma õigust hagi elueerimiseks või halvamiseks (kahtlus, ebakompetentsus, res judicata jne).