Kallis

Mis on kulukas:

Raske on see, mis tähendab kulusid, kulusid, koormust. See on kallis sünonüüm. Näiteks karm kursus, kulukas reis jne. Raske tähendust kasutatakse ka ebamugava, rõhuva, lämmatava või ülekoormuse tähistamiseks.

Tugev on juriidiline termin, mida kasutatakse lepingute liigitamiseks. Kulukad lepingud on need, milles mõlemal poolel on vastastikused kohustused ja majanduslikud eelised. Nii on näiteks kontorirent. Rentnik maksab üürileandjale selle vara nautimiseks ja üürileandja saab vara üleandmise eest tasu. Teisest küljest kannab tasuta lepingutes vaid üks pool.

Mõiste "koormav" on saadud ladina "onus, eris", mis tähendab koormust, kaalu, koormust.