Nimetamata ressurss

Mis on Innominate'i allikas:

Nimetamata apellatsioonkaebus on vaidlustatud apellatsioonkaebus, mis on esitatud enne erikohtutes tehtud otsuseid .

Selline kaebus on ette nähtud 26. septembri 1995. aasta seadusega 9 099 ja 12. juuli 2001. aasta seadusega 10 259. \ t

Seaduse nr 9, 099 / 95 artikli 42 kohaselt tuleb nimetamata ressurss esitada kümne (10) päeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast. See taotlus tuleb esitada kirjaliku avalduse kaudu, kuna selles on kohustatud põhjendama taotluse põhjendamist.

Otsuse läbivaatamise taotluse (apellatsioonkaebus) teeb apellatsiooninõukogu, mis koosneb kolmest esimese astme kohtunikust.

Innominaadi ressursimudel

Järgnevalt on nimetamata ressursi taotluse mall, mis kujutab endast visiooni sidusrühmade suunamiseks.

TÄIENDAV (A) LORD (A) DR. ______ ERIKÕIGUSE KOHTU OTSUS

Protsess nr: _____

__________, teie advokaatide poolt, jõuab sinu juurde vastavalt art. Seaduse nr 9 099 artikkel 41 on vastuolus

INOMINEERITUD VAHENDID

arvestades Euroopa Kohtu otsust, et äriühingu vastu esitatud hagis.

1. LÜHIKOKKUVÕTE

* Siinkohal kirjeldage ainult asjaolusid, mis on vajalikud taotluse vajaliku andmise sõlmimiseks. Kirjeldage lühidalt soovitud järeldusele viivaid tegureid. Pärast otsuse lühikest tsitaati märkige vaidlustatud otsuse vea täpne punkt, nii et esimesel leheküljel mõistab kohtunik juba taotluse põhjendust.

Tegemist on hagiga, mille kohta esitati järgmine lause:

_______ (viide otsuse väljavõttele).

See juhtub, et nimetatud otsus väärib parandamist, sest ________ (märkige oluline punkt, mis katab taotluse).

2. ÕIGUS

* Töötada välja kaebuste põhjused, tuues välja põhjused, mis viisid karistuse teema juurde. Mõelge opositsioonile individuaalselt ja mitte ainult reprodutseerige juba esialgses või vaidlustamises välja töötatud argumente. *

3. RESSURSSI GARANTII MÕJU KASUTAMINE

HAIGUSTE VÕRDLUS: Nagu on täielikult tõestatud, iseloomustab otsesuse tõenäosust ________ (lühidalt näitama õiguse õigust).

OHTLIK KÕRVALDAMINE: Avaldatud faktidest ilmneb, et protseduuriprotsessi viivitusega on täiesti tõestatud, et seadusega kaasneb hukkamõistmine, ja esialgne taotlus tuleks anda _______.

4. NÕUDED

Nendel põhjustel VAJALIK:

  • selle kaebuse saamine oma aktiivse ja peatava mõjuga vastavalt seaduse nr 9 099 lõikele 43 eesmärgiga ______;
  • ringkonnakohtu kutse avaldada soovi § 1º, art. 1 010 CPC-st;
  • kaebuse täielik põhjendatus uue otsuse saamiseks _______ eesmärgil;
  • teatab, et ta on lõpetanud vaba õigluse saaja ettevalmistamise;
  • mõista kohtukulud ja tegevusetushüvitised välja kostjalt;

Neil tingimustel taotleb edasilükkamist,

Advokaat ______ OAB / UF nr ___

* Kohustuslik advokaadi sekkumise rekursiivses etapis - seaduse 9 099 * artikli 41 lõige 2

Vaata ka edasilükatud tähendust apellatsioonkaebusega.