Iconoclast

Mis on Iconoclast:

Ikonoklast on nimi, mis antakse liikmele protestivastases võitluses VIII sajandil ilmunud religioossete ikoonide austamise eest, mis on tähistatud Iconoclastiaga .

Termin " iconoclasm " tähendab sõna-sõnalt "pilti katkestajat" ja on pärit kreeka eikonist (ikoon või pilt) ja klasteinist (paus).

Ikoonlasti tähendus hõlmab isikuid, kes ei austa kehtestatud traditsioone ja uskumusi või kes on vastu igasugusele kultuuri või piltide või muude elementide austamisele. Mõiste hõlmab ka neid, kes hävitavad mälestisi, kunstiteoseid ja sümboleid.

Iconoclastia on poliitilise-religioosse liikumise nimi, mis algas Bütsantsi impeeriumis kaheksandal sajandil ja lükkas tagasi religioossete kujutiste austamise, kui ta pidas tegu ebajumalateenistuseks.

Aastal 730, pärast Leo III avaldatud ikoonide austamist keelustavat kujutist ja tellitud piltide hävitamist, hävitasid ikonoklasma liikmed tuhandeid religioosseid ikoone. Hävitamine lõppes üheksanda sajandi keskel.

Lisateave Iconoclasm'i tähenduse kohta.