Asimuut

Mis asimuut on:

Asimuut on horisontaalse suuna mõõt, mis on määratletud kraadides . Asimuut tähendab teed araabia keeles ja seda kasutatakse laialdaselt astronoomias, topograafias, inseneriteaduses jne. Asimuutis vastab suund põhjale ja suureneb vastavalt kella paremale küljele.

Asimuuti on kolme tüüpi, magnetilist asimuuti, mida tähistab kompass, mida kasutatakse laialdaselt navigatsioonides ja astronoomias, mis on üks horisontaalsetest koordinaatidest, geograafiline asimuut, mida mõõdetakse põhjapooluse suunas, ja kaardistamise asimuut, mis on mõõdetakse graafiku vertikaalsete joonte suunas. Tehnoloogias kasutatakse asimuuti laialdaselt topograafias, kauguste, punktide jne mõõtmiseks.

Asimuudi mõõtmised võivad ulatuda vahemikku 0 ° kuni 360 ° ja mõõtmised teostatakse kvadrantides, päripäeva. Seal on neli kvadrantti, millest igaühel on erinev meede.

Kuidas arvutada asimuut

1. Eraldage koordinaadid xA ja yA punktist A

2. Eraldage koordinaadid xB ja yB punktist B.

3. Tee C = xB-xA

4. Tee D = yB-yA

5. Kui C jagate D-ga, on teil pealkiri A-st B.-le.

6. Kui C> 0 ja D> 0, on asimuut A-st B-ni võrdne Rumoga;

7. Kui C> 0 ja Y <0, on asimuut 180 kraadi miinus pealkiri.