Ilmo

Mis on Ilmo:

Ilmo . on ametlikes kommunikatsioonides kasutatava nimisõna " Ilustríssimo " lühend.

Pärast 1991. aastat loobuti selle kasutamisest, pidades silmas "Issanda" ravi vormi. Näiteks volinikele adresseeritud teatistes lihtsustati Aldermani jaoks illustrious Councilmani vormi.

Konkreetselt 11. jaanuari 1991. aasta dekreediga nr 100 000 algas ametlike tekstide koostamise eeskirjade ajakohastamine ja lihtsustamine, mis esitati hiljem Vabariigi Presidendi käsiraamatus.

Ravi Pronouns

Ravi asesõnad tähistavad tsiviil-, sõjaväe- ja kirikuvõimude austust. Sobiva ravi asesõna kasutamine tähendab hierarhilise ülemuse käsitlemist lugupidamise ja eristamisega. Mõned näited:

Teie Ekstsellents - ravi, mida kasutatakse suhtlemisel riigiasutustega (tsiviil-, kohtu- või sõjaväeline). Võimude juhid on Tema Ekstsellents, millele järgneb tema esindatav positsioon.

Sinu eminensus - mida kasutatakse kardinalidega suhtlemisel, vastav kutsealus: Sinu eminensus, kardinal.

Sinu suursugusus - töötab ülikooli rektoritega suhtlemisel. Kutsel on suurepärane rektor.

"Digníssimo" (DD) kasutamine tühistati, sest see on asesõna, mis ainult tugevdab avaliku teenistuse valdaja väärikust ja ei nõua selle kordamist.