Bourgeoisie

Mis on kodanlus:

Burundaat on kapitalistliku režiimi sotsiaalne klass, kus selle liikmed on kapitali omanikud, so kaupmehed, töösturid, maaomanikud, kinnisvara, rikkuse valdajad ja tootmisvahendid.

Bourgeois on kodanliku elu kvaliteet. See on vastupidine proletariaat, töögrupp, kelle ainus hea on tööjõud. Ladina "burgus", mis tähendab linnus, või saksa "burgs", väikelinn.

Kodaniku päritolu

Sõna kodanlus on pärit "burgo", kes on antud keskaegsetele linnadele, kus elavad suurel määral kaupmehed, keda kutsuti kodanlikuks. See kaubanduspurse, mida rikastas kaubandustegevus, tungis järk-järgult aristokraatiasse ja hakkas domineerima Prantsuse revolutsiooni poliitilisest, sotsiaalsest ja majanduslikust elust, seades end 19. sajandi jooksul.

Aja jooksul tuli kodanlus mitmekesistuda kodanluseks, kes omas tootmisvahendeid ning keskmist ja väikest porvarust (kahekümnendal sajandil kutsus keskklassi), mis hõlmab neid, kes kasutavad vabakutselisi ja kõiki neid, kes on seotud, kõrgetele majandusvaldkondadele ja valitsevatele klassidele.