Saagis

Mis on saagis:

Saagikus on inglise termin, mis tähendab tulu, kasumit . See on aktsiainvesteeringute tasuvus, mida väljendatakse igal aastal protsentides investeeringu maksumuse põhjal.

Saagikus võib olla ka saagikus, kupongi määr jagatud selle paberi turuhinnaga. See tootlus ei ole täpne tulu suurus, kuna kapitalikasumit tuleb arvestada.

Väärtpaberite tootlus on iga-aastane dividend, mis on jagatud paberi ostuhinnaga. See ei ole täpne tulu kogus, sest tuleb lisada aastakasumilt saadud tulu.

Võlakirjade emissioonikurss on kupongile fikseeritud, jooksev turukurss, mis on võlakirjade intressimäär, arvestades jooksvat hinda, hinnang selle kohta, mida investor saab kuni "paberi, mille nimi on" tootlus ", lõpptähtajani. maksmisele kuuluv maks, mis määratakse kindlaks saadava tulu suuruse alusel.

Investeerimisfondidest saadav tulu või tulu tuleneb fondi portfellilt teenitud dividendidest ja intressidest pärast fondikulude tagasivõtmist, näiteks juhtimistasu. Fondi tootlust 30-päevase tähtaja alusel nimetatakse "saagisekraaniks".

Saagis on mõiste, mida kasutatakse mitte ainult sissetuleku mõttes, vaid ka sünonüümina kasulikkuse tootmiseks, viljastamiseks, kasuks või allahindluseks.