Ainulaadsus

Mis on Singulaarsus:

Singulaarsus on naiselik mõiste, mis viitab midagi või keegi, kellel on ainulaadne omadus, mis erineb teistest, erakordne.

Seda võib kirjeldada kui kvaliteetset omadust või omadussõna, mis on omistatud elusolendile, mis on ainulaadne, erineb ülejäänud oma eakaaslastest, kas oma hoiakute või muude omaduste tõttu, millel ei ole mitmekesisust.

Vaata ka ainsuse tähendust.

Mõiste pärineb ladina ainsusest, mis tähendab "individuaalsust, ühtsust".

Unikaalsuse ideed kasutatakse sageli inimeste füüsiliste omaduste ja käitumise tutvustamiseks, mis erinevad tavapärasest. Samas võib ühtsust kasutada ka teatud teadmiste valdkondades konkreetsel viisil.

Sõna singulariteet võib asendada ka sünonüümidega, nagu iseärasus, eripära, eriala, omadus, ekstsentrilisus jne.

Inimese singulaarsus

Inimestel ilmneb ainsus, mis on seotud füüsilise või loomuliku kujuga elementide või tunnustega. Kuid see võib esineda ka inimarengu kognitiivsetes ja psühholoogilistes omadustes, mis võivad teiste käitumisest eristada. See on nn inimese singulaarsus.

Vaadake käitumise tähendust.

Gravitatsiooni singulaarsus

Füüsikas nimetatakse seda gravitatsiooniliseks singulaarsuseks piirkonnaks ruumi ja aja vahel, kus ei ole võimalik määrata gravitatsiooniväljadega seotud füüsilisi koguseid.

Funktsioonide unikaalsus

Matemaatika puhul on singulaarsus seotud funktsioonide valdkonnaga. On mõned matemaatilised funktsioonid, mis tõendavad ebatavalist käitumist väärtuste määramisel sõltumatutele muutujatele, mida nimetatakse funktsiooni ainsuseks.

Singulaarsuse teooria

Unikaalsus võib olla seotud ka tehnoloogia valdkonnaga. Tehnoloogiline singulaarsus või Singulaarsuse teooria seisneb hüpoteetiliste viidete tegemises hetkele, mil tehisintellekti areng võiks ühiskonnas väga tõsiseid muutusi tekitada. Mõned teadlased väidavad isegi, et see hetk on lähedal.