Ustav depoopank

Mis on usuline hoiulevõtja:

Ustav depoopank on õiguslik termin, mida kasutatakse isiku määramiseks, kellele õigusemõistmine usaldab protsessi protsessi käigus . Usulise depoopanga ülesanne on tagada kinnisvara säilitamine vangistusega, kui ta seda ei tee.

Ustav depoopank on isik, kellel on täitmisprotsessi käigus kaup. Näiteks: finantseerides autot ja jättes rahastamata osamaksed, esitab finantsagent võlgniku suhtes kohtumenetluse täitetoiminguga.

Võlgnikul on lubatud protsessi ajal auto juurde jääda ja viimane muutub õiglaseks õigluse hoidjaks ning pärast nõusoleku allkirjastamist hoiab ja hoiab kinni arestitud vara, kuni kohtunik määrab selle õiguspärasele. Mandaadi täitmata jätmist karistab tsiviilvangla.

Ebausaldusväärne hoiustaja, kes oli see, kes vastutas talle kuuluva vara hooldamise eest ja laseb see hea kaob või varastada. Tsiviilkoodeksis on sätestatud uskumatu depoopanga vangistuse võimalus. Kui vara ei tagastata, muutub ustav depoopank uskumatuks ja hoolimata seaduses sätestatud vahistamisest, ei ole see tegevus enam kasutatav, nii et see toiming konfigureerib ainult ebaseaduslikku piinlikkust.