Zé Alley

Mis on Zé Alley:

Zé Ruela on släng, et adjektiivida passiivset inimest, kes ei suuda mõelda keerulise olukorra lahendamiseks. Ta võib olla ka tarkusteta isik, kes on aeglane.

Mõistet Zé Ruela kasutatakse erinevates ühiskonnaklassides, erinevat tüüpi inimestele, olgu nad siis suurettevõtte, naabri või baari kelneri liikmed. Üldiselt on Zé Ruela üksikisik, kellel puudub suhtumine, madalate probleemide lahendamise võime ja vähene kaasatus vastutust nõudvate ülesannetega.

Zé Ruela on see, et äärmuslikuks mitteosalev inimene on alati rahul ja ei ole aktiivne ning eelistab lahkuda, et näha, kuidas see on.

Enamikus olukordades on Zé Ruela pejoratiivne omadussõna ja enamik inimesi ei taha seda nimetada.

Lisateave pejoratiivse tähenduse kohta.

Ettevõtetes vastutab Zé Ruela paljude juhtide probleemide eest, kuna see reeglina saastab oma keskkonda, ei aita kaasa ettevõtte arengule ega tervetele inimestevahelistele suhetele.