Usalda

Mis on Truste:

Truste on oligopoli moodustava kapitalismi tulemus, mille tagajärjeks on sama tegevusvaldkonnas osalevate äriühingute ühinemine ja ühinemine, et loobuda oma juriidilisest sõltumatusest ühe organisatsiooni moodustamiseks.

Truste eesmärk on domineerida teatud toodete või teenuste pakkumises, mida võib iseloomustada ka kui ettevõtlusorganisatsiooni, millel on turul suur surve.

Truste viitab ettevõtetele või gruppidele, kes oma autonoomiat kaotamata kokku tulevad, et turgu domineerida ja vaba konkurentsi tõkestada.

Üldiselt kontrollivad suured rühmad või ettevõtted kõiki tootmisetappe, alates tooraine väljaviimisest loodusest kuni kaupade levitamiseni.

Väljendit kohandati inglise terminist trust, mis tähendab "usaldust".

Kartell ja usaldus

Nagu usaldus, on kartell majanduslik strateegia turgu valitsemise katsetamiseks.

Kartellis ühinesid sama ärivaldkonna ettevõtted omavahel tavaliselt kokkuleppel.

Nende lepingute hulgas on tootmismahu määratlemine, kõikide müügihindade tasakaalustamine, tooraine kontroll jne.

Kartellid on majandusele kahjulikud, sest need takistavad tarbijal vaba konkurentsi.

Vt ka oligopoli tähendust.