Unesco

Mis on Unesco:

UNESCO on lühend ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioonist. See asutati just pärast Teise maailmasõja lõppu eesmärgiga aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele maailmas hariduse, teaduse, kultuuri ja kommunikatsiooni kaudu. Unesco peakorter asub Prantsusmaal Pariisis ja tegutseb 112 riigis.

UNESCO aitab kaasa õpetajate väljaõppele ning aitab kaasa koolide ehitamisele ja selle toimimiseks vajalike seadmete annetamisele, samuti kultuuriürituste edendamisele kogukondade jaoks, et väärtustada oma kultuuripärandit kultuuriliste üksuste ja traditsioonide säilitamise kaudu, samuti raamatute ja lugemise edendamine.

Lisaks edendab Unesco ideede vaba ringlust audiovisuaalsete vahendite abil, edendab ajakirjandusvabadust ja meedia sõltumatust, pluralismi ja mitmekesisust rahvusvahelise kommunikatsiooni edendamise programmi kaudu.

Organisatsiooni üks peamisi eesmärke on kirjaoskamatuse vähendamine maailmas ja sellele kaasa aidata, rahastades õpetajakoolitust ja luues pagulaste piirkondades koole.

Teaduse ja tehnoloogia valdkonnas edendab UNESCO teadusuuringuid, mis juhivad loodusvarade kasutamist, samuti programmide loomist kultuurilise ja looduspärandi kaitseks ning meedia arendamiseks.