Utoopia

Mis on utoopia:

Utopia on idee ideaalsest, fantastilisest, kujuteldavast tsivilisatsioonist . See on süsteem või plaan, mis tundub realiseerimatu, see on fantaasia, unenägu, illusioon, unistus. Kreekakeelsest sõnast "+ + topos" tähendab "koht, mis ei ole olemas".

Üldises mõttes kasutatakse seda mõistet täiuslike ühiskondade kujuteldavate konstruktsioonide tähistamiseks vastavalt tema ideaalifilosoofilistele põhimõtetele. Kitsamas tähenduses tähendab see mis tahes sotsiaalset doktriini, mis püüab muuta olemasolevat sotsiaalset korda vastavalt teatud rühmade või sotsiaalsete klasside huvidele.

Utopia oli kujutlusvõimeline riik, mille on loonud inglise kirjanik Thomas Morus (1480-1535), kus valitsus, mis on korraldatud parimal viisil, pakub tasakaalustatud ja õnnelikele inimestele suurepäraseid elutingimusi.

Thomas More jaoks oli utoopia ratsionaalne ühiskond, kõik majad ja kaubad oleksid inimesed, kes veedaksid oma vaba aja lugemise ja kunsti vallas, ei saadaks sõjale, välja arvatud äärmuslikel juhtudel. ühiskond elaks rahus ja huvide täielikus harmoonias.