Reaalne kasum

Mis on tegelik kasum:

Reaalne sissetulek on ettevõtte tulumaksu ja netosissetuleku sotsiaalse sissemakse maksumäära arvutamise vorm.

Reaalse kasumi väärtus on üldine režiim, mida kasutatakse ettevõtte tulumaksu arvutamiseks, st kui ettevõte ei vali mõnda muud maksude arvutamise vormi, on kehtestatud maksusüsteem tegelik kasum. Seda arvutussüsteemi peetakse maksusüsteemis kõige keerulisemaks.

Kuidas tegelikud tulud töötavad?

Tegelik kasum arvutatakse ettevõtte raamatupidamise kasumi alusel. See väärtus saadakse pärast ettevõtte raamatupidamisaruannete koostamist perioodi jooksul. Kasumväärtusele lisatakse seaduses sätestatud maksukorrektsioonid.

Paljud äriühingute liigid peavad selle maksusüsteemi kohustuslikult rakendama, kuna tegemist on üldise maksukorraga. Seadus sätestab:

  • pangad, krediidifirmad ja ühistud, finantseerimisasutused, kinnisvaralaenude haldajad, välisvaluuta maaklerid, kindlustusseltsid jms,
  • põllumajandusettevõtetega seotud ettevõtted, \ t
  • äriühingutele, kes saavad teatavat liiki maksuvabastust või \ t
  • faktooringfirmad (lühiajalise krediidi andmine kaupadele või teenustele finantsraskustes olukordades tegutsevatele ettevõtetele), \ t
  • ettevõtted, mis saavad kasumit või saavad kapitali väljaspool riiki, \ t
  • Eriotstarbelised ettevõtted, mis kasutavad riiklikku lihtsat mudelit.

Kuidas arvutada tegelikku kasumit?

Tegeliku kasumi arvutamine põhineb ettevõtte puhaskasumi väärtustel.

Esimene samm reaalse kasumi arvestamisel on ettevõtte kogukäibe väärtuse kindlaksmääramine perioodi jooksul, st arvutada ettevõtte tegevuse käigus saadud summa oma toodete või teenuste müümisel. Järgnevalt tuleb sellest summast maha arvata ettevõtte poolt tema tegevuse eest tehtud kulutused ja kulud, nagu töötajate hooldamine ja maksmine.

Sellest arvutusest saadud lõplik väärtus vastab ettevõtte tegelikule kasumile. Seega arvutatakse ettevõtte IRPJ selle summa alusel.

Milline on maksustatava tulu arvutamise periood?

Arvutusperioodi saab teha kahel viisil: üks kord aastas (igal aastal) või iga kolme kuu tagant (kvartalis).

IRPJ arvutamine

Juba tulumaksu arvutamine peab toimuma iga kolme kuu tagant, kusjuures seadusega kehtestatud kuupäevad on 15% tegelikust kasumist.

Kuupäevad on järgmised: 1. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember.

CSLL arvutamine

CSLL tuleks iga kolme kuu jooksul arvestada vastava perioodi tegeliku kasumi alusel. Makstava sissemakse määr tuleb arvutada perioodi tegeliku kasumi alusel.

Tariif on reeglina 9% maksustatavast tulust. Finants-, krediidi- ja kindlustusseltside puhul on kohaldatav määr 15% .

Mis on reaalse kasumi eelis?

Esimene eelis, mida saab välja tuua, on asjaolu, et arvutusbaasi väärtus põhineb ettevõtte saadud tegelikul kasumil, mis põhineb andmetel, mis on saadud pärast kasumi ja kulude arvestust. Sel viisil, lisaks kasumi reaalsusele sobitamisele, on maksustamine õiglasem.

Reaalse kasumi teine ​​eelis on võimalus mitte maksta IRPJ- le mingil perioodil, mil on maksukahjum, mis tekib siis, kui ettevõtte kasum on negatiivne, st kasumi puudumisel. Sellise kahju tekkimisel on võimalik ettevõtte tulumaksu tasumata jätta, kuna arvutus on tehtud tegeliku kasumi kohta.

Sellises olukorras on veel üks eelis, kuna seadus lubab, et maksukahjumi korral saab ettevõte kahjumi tasaarvestada järgmistes kasumiarvutustes.

Ettevõte, kes valib maksustatava tulu, võib samuti saada mõningaid maksu- ja maksusoodustusi, nagu näiteks tulumaksu mahaarvamise õigus, mida kasutatakse muuhulgas kultuuriprojektide, terviseprogrammide ja annetuste rahastamiseks.

Sotsiaalse suhtlemise programmi (PIS) maksmine ja panus sotsiaalkindlustuse rahastamisse (COFINS)

Nii PIS kui ka COFINS on sotsiaalmaksed. PIS rahastab töötuskindlustust ja töötajatele makstavaid makseid, kuna COFINSi kasutatakse sotsiaalkindlustushüvitiste maksmiseks.

Tegeliku kasumi arvutamisel tehakse PIS-i makse kumulatiivsel kujul. Sel juhul on ettevõttel õigus nõuda arve alusel arvestatud summa PIS-i väärtust. Selles vormis on PIS-i määr 1, 65% .

COFINS arvutatakse ka mittekumulatiivses vormis. Sarnaselt PIS-ile võib ettevõte arveldatud sissemakse summa maha arvata. COFINSi puhul on määr 7, 60% .

Tegeliku kasumi ja eeldatava kasumi erinevus

Reaalne kasum ja eeldatav kasum on IRPJ makse kahe erineva arvutamise vorm. Arvutusmeetodite peamine erinevus on kasutatud arvutuspõhimõte.

Nagu eespool märgitud, kasutatakse tegelikku kasumit ettevõtte saadud puhaskasumi väärtuses. Eeldatav kasum põhineb eelnevalt kindlaksmääratud väärtusel, mis ei vasta ettevõtte kasumi täpsele tegelikule perioodile.

Vt ka eeldatava kasumi ja kasumi tähendust.