Kuula

Mis on kuulamine:

Kuulamine tähendab tähelepanelikult kuulamist, kuulmise käigus kogutud helide ja müra tõlgendamist ja omaksvõtmist.

Kui keegi kuulab midagi, tähendab see, et nad on teadlikud ja tähelepanelik, mida nad kuulevad . Samuti on kuulamine arusaadav ja töödeldav informatsioon.

Näide: "Te võite öelda, et ma sind kuulan . "

Mõned inimesed segavad selle sõna õiget õigekirja, segadusse, et varju kuulata . Mõlemad mõisted eksisteerivad portugali keeles, kuid tegu, mida pöörata tähelepanu sellele, mida kuulete, on kuulata. Raiuda on sama, mis skulptuuride, st skulptuuride tegemine.

Mõned peamised kuulamise sünonüümid on: kuulata, tajuda, kuulata, kuuletuda ja kuulata.

Etümoloogiliselt sai sõna kuulata portugali keelest ladina ausculto kaudu, mida saab tõlkida "kuulata tähelepanelikult".

Kuulamise ja kuulamise erinevus

Kuulamine on heli ja müra vastuvõtmine kuulmise kaudu, see tähendab, et kõik, mida kõrv kogub. Teisalt kuulata on tegu, mida pööratakse tähelepanu sellele, mida kuulete.

Lisateavet kuulamise ja kuulamise vahelise erinevuse kohta.