Kuula

Mis on kuulamine:

Kuulamine on midagi, mis tajub midagi kuulmistunde, see tähendab, et kõik kõrva poolt kogutud helisid.

Kuulmisversioon on seotud kuulmisega ja hõlmab kõiki müra või helisid, mida kõrvad on vastu võtnud. Sel juhul, kui kellelgi on probleeme kuulmisega, on õige öelda, et neil on probleeme kuulmisega.

Õiguse tähenduses kasutatakse sõna "kuulda" sünonüümina kellegi tunnistuse saamisel, kus see isik peab esitama näiteks kohtuasja seisukohast olulise loo versiooni.

Kuulamise ja kuulamise erinevus

Nagu eelnevalt öeldud, viitab sõna kuulmine helisignaali kuulmisele. Kuulamine tähendab seevastu tähelepanelikku kuulamist, see tähendab kuuldava heli mõistmist, selles sisalduva informatsiooni omastamist.

Kuigi verbi vahel on erinevusi kuulamise ja kuulamise vahel, on mõlemad mitteametliku suhtluse sünonüümid.

Lugege rohkem kuulamise ja kuulamise vahel.