Eeldatav kasum

Mis on eeldatav kasum:

Eeldatav kasum on juriidilisele isikule (äriühingutele) seotud maksustamistüübile antud nimi, st maksude kogumise aluseks on arvutusmeetod.

Eeldatakse, et arvutus tehakse eelnevalt fikseeritud ja ligikaudse kasumiväärtuse põhjal, mis ei pruugi vastata ettevõtte tegeliku kasumi väärtusele.

Eeldatav kasum kasutatakse juriidiliste isikute puhul, mis on ettevõtte tulumaksu ja ettevõtete sotsiaalse sissemakse arvutamise aluseks.

Kuidas eeldatav kasum arvutatakse?

Eeldatava kasumimäära arvutamiseks kasutatakse standardiseeritud protsendimäärasid, mis on seaduse poolt juba määratletud väärtuste kohta, mis vastavad ettevõtte brutotegevustulule (ROB). Kogutulu kajastab ettevõtte teenuste või toodete müügist saadud summat.

Maksmisele kuuluva maksu suurus on muutuv, arvutatuna vastavalt iga ettevõtte tegevuse liigile.

Kuidas saab ettevõte eeldatavat kasumit valida?

Peamine nõue, mis määrab, kas äriühingut võib sellesse maksukategooriasse lisada, on selle aastase arvelduse summa. Eeldatava kasumi puhul ei tohi tulud ületada 78 miljonit dollarit aastas.

Selle kategooria maksustamise võimalus peab toimuma ettevõtte asutamise ajal. Kui ettevõte ei ole valinud eeldatavat kasumit või soovib vahetada teist maksustamiskorda, võib ta teha muudatusi eelarveaasta alguses.

Millised maksud makstakse eeldatava kasumi eest?

Eeldatavas kasumis makstakse nelja maksu: ettevõtte tulumaks (IRPJ), sotsiaalmakse netosissetulekust (CSLL), sotsiaalse suhtlemise programm (PIS) ja panus sotsiaalkindlustuse rahastamisse (COFINS).

Tulumaks - juriidiline isik (IRPJ)

IRPJ arvutatakse kord kvartalis, st iga kolme kuu tagant. Reeglina tuleb see maksta ühekordse maksena kuni kehtestatud ajavahemikule järgneva kuu viimase tööpäevani. Arvutamiseks on eelnevalt kindlaks määratud kuupäevad: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember.

IRPJ määrad on ettevõtte tulude väärtusest 1, 6% kuni 32% . Arvutamise hõlbustamiseks tuleb kasutada eeldatava kasumi maksudokumenti. IRPJ arvutamiseks kasutatakse järgmisi indekseid:

IRPJ määrEttevõtte tegevuse tüüp
1, 6%Ettevõtted, mis müüvad edasi kütust või maagaasi
8%Kõik ettevõtted, mis ei sobi teistesse kategooriatesse
16%Ettevõtted, mis osutavad transporditeenuseid (va kaubavedu) või üldteenuseid kuni 120 000 R-na aastas
32%Äriühingud, mis tegelevad äri- või haldusteenustega, kinnisvara rentimise, mööbli, õiguste loovutamise või teenuste osutamisega

Sotsiaalne panus netosissetulekusse (CSLL)

Samuti arvutatakse iga kolme kuu järel sotsiaaltoetust netosissetulekust 12% või 32% . CSLL arvutamiseks kasutatakse järgmisi indekseid:

CSLL-i määrEttevõtte tegevuse tüüp
12%Kõik ettevõtted, mis ei kuulu järgmisesse kategooriasse
32%Äriühingud, mis tegelevad äri- või haldusteenustega, kinnisvara rentimise, mööbli, õiguste loovutamise või teenuste osutamisega

Sotsiaalse suhtlemise programm (PIS) ja panus sotsiaalkindlustuse rahastamisse (COFINS)

Erinevalt IRPJ-st ja CSLL-st arvutatakse PIS ja COFINS iga kuu ettevõtte brutotulu väärtusest. PISi puhul kasutatakse 0, 65% kuus ja COFINSi puhul 3% kuus.

Mõlemad on sotsiaalmaksed. PISi kasutatakse töötuskindlustuse ja palgatoetuse maksmiseks. COFINSit kasutatakse sotsiaalkindlustustegevuse rahastamiseks, mis hõlmab rahvatervist, sotsiaalkindlustust ja sotsiaalabi.

Milline on eeldatava kasumi ja tegeliku kasumi vahe?

Nii eeldatav kasum kui ka tegelik kasum on juriidiliste isikute maksude maksustamise vormid. Tegeliku ja eeldatava kasumi vahe on seotud ettevõtte kasumile vastava väärtuse arvutamisega .

Eeldatavas kasumis arvutatakse eelnevalt kindlaksmääratud väärtus, mis ei näita ettevõtte kasumi tegelikku väärtust.

Reaalses kasumis on kasutatud väärtus, mis vastab ettevõtte puhaskasumile, mis määratakse kindlaks pärast kahte arvutust.

Loe lähemalt Real Profit kohta.

Esiteks arvutatakse ettevõtte kogutulu aasta jooksul, st kogu toodete müügist või teenuste osutamisest saadud summa. Sellest summast arvatakse maha ettevõtte kulud ja muud kulud. Sellest kontolt saadav summa on ettevõtte tegelik kasum, mida kasutatakse maksude arvutamisel.

Lisateave PIS-i ja COFINS-i kohta ning vaata ka kasumit, maksu ja tulumaksu tähendusi.