Sooline ideoloogia

Mis on sooline ideoloogia:

"Sooline ideoloogia" on väljend, mida kriitikud kasutavad mõttes, et sugud on tegelikult sotsiaalsed konstruktid. Selle "ideoloogia" pooldajate jaoks ei ole ainult meeste ja naiste sugu, vaid spektri, mis võib olla palju laiem kui identifitseerimine ainult meeste ja naistega.

Nn "soolise ideoloogia" esindaks kontseptsiooni, mis toetab soolist identiteeti . See koosneb ideest, et inimesed on sündinud võrdsetena, meeste ja naiste määratlus on ühiskonna vaikimisi arenenud ajalooline-kultuuriline toode.

See tähendab, et inimese arusaam nende soost ei ole valik, see on nende identiteedi mõistmine ja kuidas nad tunnevad ennast üksikisikutena, sõltumata nende bioloogilisest soost.

Seega tuleb mõiste "sooline ideoloogia" kasutamisel olla ettevaatlik, sest soolised arutelud (sooline identiteet) ei ole ideoloogia, mis on teema väärtuste ja ideede kogum.

Mis on sooline identiteet?

Traditsiooniliselt tõlgendatakse sõna soo tavaliselt omistatud sugu sünonüümina, see tähendab, et see vastab seksuaalsele organile, mille indiviid on sündinud (peenis on mees, tupe on emane).

Soolise identiteedi järgi ei tähenda asjaolu, et üksikisik on sündinud meessoost seksuaalse elundiga, tingimata teda identifitseerima kui meest.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on juba öelnud, et sooline identiteet on see, kuidas inimene ennast tunneb, kuidas ta oma identiteeti tajub.

Sel viisil tuvastavad nn "soolise ideoloogia" pooldajad sugu kui selle projekti ennustust, mida ühiskond ja kultuur eeldavad näiteks meeste ja naiste käitumisele. Ja sellisel juhul ei pea need käitumised tingimata olema seotud sooga.

Sooline identiteet ja seksuaalne sättumus

Teine levinud segadus on soolise identiteedi ja seksuaalse sättumuse vahel. Viimane viitab seksuaalsele eelistusele, mida teatud isik omab ja mida saab jagada: aseksuaalseks, homoseksuaalseks, biseksuaalseks ja pansexiks.

Seega oleks "sooline ideoloogia" nende ideede laius, mis paneks soo selliseks, mis võib olla bioloogiliste teaduste kohaselt muutuv ja mitte piiratud .

Lisateave ideoloogia ja identiteedi tähenduse kohta.

Arutelu soolise ideoloogia üle Brasiilias

Brasiilias intensiivistati riikliku hariduskava (PNE) struktureerimisega 2014. aastal arutelu soolise ideoloogia (soolise arutelu) kohta.

Sellisel juhul oli Haridusministeeriumi ettepanekus hõlmata soolise identiteedi ja seksuaalsusega seotud teemasid hariduskavades kogu riigis.

"Soolise ideoloogia" kriitikud süüdistavad lapsi indoktrineerivat ettepanekut, dekonstrueerides traditsioonilisi perekonnamõisteid, eriti neid, mis põhinevad usulistel ettekirjutustel.

Niinimetatud "soolise ideoloogia" pooldajad väidavad siiski, et seaduseelnõu eesmärk on tugevdada koolides erinevate sooliste identiteetide vajadust, aidates vähendada eelarvamusi ning edendada võrdsemat ühiskonda ja erinevuste austamist.

Lisateave soolise ebavõrdsuse kohta.