Kategooriline imperatiiv

Mis on kategooriline imperatiiv:

Kriitiline kohustus on filosoofia mõiste, mille on välja töötanud filosoof Immanuel Kant, kes väidab, et iga inimene peaks tegutsema moraalsete põhimõtete kohaselt.

Immanuel Kant

Kantile on hädavajalik iga plaan, mis näitab, et konkreetne meede tuleb ellu viia, mida analüüsitakse.

Imperatiivi kontseptsioon analüüsib motivatsiooni, mis viib inimese tegutsema erinevates elusituatsioonides.

Erinevad Kandi nõudmised

Immanuel Kant jagas imperatiivi mõiste kaheks osaks: kategooriline imperatiivne ja hüpoteetiline kohustus .

Kategooriline imperatiiv

Kategoorilisel imperatiivil on põhimõte moraali, põhimõtete ja austuse tunne.

Iga praktikas rakendatav tegevus ei käsitle mitte ainult selle eesmärki, vaid ka selle eesmärgi saavutamise viisi.

Lisaks sellele, et keegi ei ole kahjustatud, on oluline, et nende tegevuste käitumine oleks sisuline moraalne mure, mis ei sõltu karistusest ega muudest vigastustest.

Kriitiline nõue eeldab, et üksikisikud peaksid tegutsema kooskõlas sellega, mida nad tahaksid näha universaalsetena, see tähendab, et nad ei tohiks teistega teha, mida nad neile ei meeldiks. Selle õiguse mõiste tõttu nimetati kategooriliseks imperatiiviks ka universaalne kohustus .

Näide kategoorilisest kohustusest

Ärge sõitke suure kiirusega .

Pange tähele, et ülaltoodud lauses on fraasi teadvuse isiku moraalne südametunnistus teadlik sellest, et suurel kiirusel sõitmine on kohustus; on viis, kuidas oma elu mitte riskida, mitte teiste elu, olla vastutav enda ja oma naabri ees.

Ainuüksi sellest piisab, et suure kiirusega sõitmata jätmine toimuks praktikas. Pange tähele, et karistust ei saa muretseda, kui seda kohustust ei täideta.

Sõltumata karistusest on tegevuse motivatsiooniks moraalne mure ja mitte võimaliku trahvi hirm.

Kategoorilise imperatiivi tähtsus

Kategoorilise imperatiivi kontseptsioon on ühiskonnas harmoonilise elu ideaalis väga oluline, sest see kaitseb, et kõik inimesed käituvad eetiliselt ja moraalselt ning tegutsevad ilma teiste kahjustamata või ära kasutamata.

Kategooriliste kohustuslike jutlustuste filosoofia, et see tuleks rakendada südametunnistuse ja moraalse kohustuse küsimuses, mitte karistuse saamise hirmu eest, kui keegi on viisil, mis on vastupidine korrektsele.

Selle filosoofia elluviimise suurimaks eeliseks on rahumeelne sotsiaalne kooseksisteerimine, sest igapäevaelu maksimum ei ole seotud teiste, mida ei taha ise teha.

Hüpoteetiline kohustus

Hüpoteetiline kohustus on kategoorilise imperatiivi täiesti vastupidine mõiste.

Kriitilise imperatiivi keskne mõte on järgida ideed kui teatud eesmärgi saavutamise viisi. Toimingu ja eesmärgi vahel on otsene seos, see tähendab, et x saavutatakse ja seda tuleb teha.

Seda nõuet nimetatakse hüpoteetiliseks, sest lõpuni jõudmiseks vajalik tegevus võib või ei pruugi praktikas ellu viia, sõltuvalt sellest, kes seda lõpuks kasutab.

Siiski ei ole oluline, kas see eesmärk järgib moraali ja eetika põhimõtteid. Tähelepanu keskmes on eesmärgi saavutamine ja tegutsemine viisil, mis teid võidab, olenemata asjaoludest ja kogu muust.

Näide hüpoteetilisest kohustusest

Kui te ei soovi trahvi maksta, ärge sõitke kiirelt.

Pange tähele, et ülaltoodud lauses on isiku peamine mure trahvi tasumata jätmine.

Moraalset muret enda terviklikkuse või füüsilise puutumatuse pärast ei eksisteeri. Mis teeb temast "ettevaatlikuks" on hüpotees selle kohta, et teda vahistatakse pigem kui vastutustunnet.

Lisateave hädavajalikkuse kohta.

Kanti põhimõtted

Kandi sõnul ei sõltu inimene moraal sellest kogemusest, mida ta kogeb, see tähendab, et see on inimene juba sündinud võime; on kaasasündinud.

Seega on kõik inimesed võimelised eristama, mis on õige valest.

Kanti eetika on täielikult põhjendatud kategoorilisse imperatiivi.

Kanti moraal ei talu hoiakuid ja huve, mida motiveerib huvid, sest see põhineb moraalselt tegutsemise kohustusel.

Lisateave moraali ja eetika kohta.

Uudised Immanuel Kanti kohta

Kant'i isa oli teada, et mees, kes kuulutas tõtt kõigepealt.

Oma eetika ja moraali põhimõtetest on võimalik mõista, et Kanti mõjutas otseselt tema isa eetiline kokkuhoiu.

Filosoof ise väljendas isegi oma kirjalikult, et isa majas ei olnud kunagi ruumi midagi, mis oleks vastuolus väärikuse ja tõepärasusega.