Antoloogia

Mis on antoloogia:

Antoloogia on komplekt, mille moodustavad mitmed teosed (näiteks kirjanduslikud, muusikalised või kinematograafilised), mis uurivad sama teemat, perioodi või autorsust.

Kirjanduses moodustavad antoloogiaid tavaliselt erinevad tekstid (proosad või salmid), mis on korraldatud ühes mahus, moodustades teose, ajaloolise perioodi või konkreetse autori teoste kogumise (kogumise).

Näiteks poeetiline antoloogia seisneb mitme erineva luulekogu kogumises ühes raamatus, mida tavaliselt autor ise valib.

Kuid nagu eelnevalt selgitatud, võib poeetiline antoloogia siiski esitada erinevate autorite luuletusi ja luuletusi, kui nad tegelevad näiteks ühise teemaga.

Lisateave luuletuse tähenduse ja luule tähenduse kohta.

Esimest registreeritavat antoloogiat kirjutab kreeka luuletaja Meléagro. Kuni 18. sajandi keskpaigani ei kasutatud sõna "antoloogia" kirjanduslike tekstide kogumitele, vaid pigem terminitele "florilégio", "romanceiro", "silvas" või "flores".

Botaanika kontekstis on antoloogia mitmete individuaalselt valitud lillede kogum, mida analüüsitakse hoolikalt. Teisisõnu, antoloogiat saab tõlgendada kui „lillede uuringut”.

Muide, etümoloogiliselt on sõna antoloogia pärit Kreeka antoloogiatest, mis tähendab "lillede kogumist".