Vastaspool

Mis on vastutasu:

Vastaspool on termin, mida kasutatakse selleks, et viidata sellele, mida antakse vastutasuks selle vastu, mis on selle asja vastu või vastab sellele.

Kui midagi pakutakse vastutasuks, tähendab see seda, et seda antakse vastutasuks või midagi kompenseerides.

Näide: "lend tühistati, kuid ettevõte pakkus ööbimist . "

Vastaspool võib tähendada ka seda, mida tehakse või antakse vastusena konkreetsele asjale kas täiendavalt või teise meetme puhul.

Portugali keele ortograafilise reegli kohaselt peab sõna vastaspool olema kirjutatud ilma sidekriipsuta ja ilma eraldusteta .

Contapartida sünonüümid

Mõned peamised vastaspoole sünonüümid on järgmised:

  • Hüvitis;
  • Vastukaal;
  • Vastaspool;
  • Täiendus;
  • Kirjavahetus;
  • Korrelatsioon;
  • Analoogia;
  • Samaväärsus;
  • Vastavus.

Vaata ka: Hüvitise tähendus.