Teadlikkuse tõstmiseks

Mis on teadvus:

Conscientizar on tegusõna, mis viitab teadmisele, milleks on teabe hankimine, teadmiste saamine midagi kohta või selle edastamine teisele isikule.

Teadlikkus on teadvustamisprotsess, see tähendab, et üksikisik võib omandada teadmised või omandada teise.

Et saada teada, et üksikisik peaks otsima teavet kas teiste inimestega peetavate dialoogide kaudu, kogemusi või süvendama uuringuid ja uurimistööd konkreetse teema kohta. Siiski ei piisa ainult sellest, et teave on teadlik, vaid see juhtub ainult siis, kui inimene mõtleb sisu, mis on imendunud ja suudab seda teemat kriitiliselt kajastada.

Psühholoogia valdkonnas on südametunnistuseks patsiendi teadvuse otsimine - erinevate tehnikate kaudu - mälestused ja muud alateadvuse peidetud või blokeeritud ideed.

Inglise keeles on sõna teadlikkus tõlgitud teadmiseks .

Vaata ka: Teadvuse tähendus.

Conscientizari sünonüümid

Mõned peamised teadlikkuse sünonüümid on:

  • Mentaliseerimine;
  • Teaduslikuks muutmine;
  • Teata;
  • Tajuda;
  • Mõista;
  • Mõista
  • Täpsustage;
  • Täpsustage;
  • Mõista.

Vaata ka: Teadvuse tähendus.