Tabernacle

Mis on Tabernacle:

Tabernakell on nimetus, mis on antud kohale, kus pakti Ark oli valvatud, samuti teisi püha artefakte, vastavalt Piibli aruannetele.

Seega mõeldi telki kui sellist kaasaskantavat pühamu, mida oleks lihtne ühest kohast teise transportida, sest see ehitati põhimõtteliselt telgiks või telgiks.

Piibli järgi, eriti Exoduse raamatus, kus Moosese lugu räägitakse Iisraeli rahva juhtimisest kõrbe poole, toimis telk ka Jumala ja inimeste vahelise suhtlemise ruumi . Seda kohta kasutati ka kummardamise ja ohverdamise ajal.

Etümoloogiliselt on sõna tabernaakum pärit ladina tabernakulumist, mida saab tõlkida "telgiks", "telgiks" või "hutiks".

Tänapäeval tähendab telk siiski tavaliselt koha, kus hoitakse eucharistilistele rituaalidele (näiteks püha vahvlitele) iseloomulikke esemeid sellises hoovis, mis asetatakse kirikute altarile.

Mitteametlikust tähendusest võib tabernakul mõista ka eluruumi.