Religioosse sallimatuse tähendus

Mis on religioosne sallimatus:

Religioosne sallimatus on inimeste ja rühmade diskrimineerimine, kellel on erinevad uskumused või religioonid ning mida iseloomustab eelkõige agressiivne ja solvav suhtumine.

Sõnavabadus tagab isikutele õiguse väljendada oma arvamust konkreetse teema kohta, sealhulgas näiteks usuliste dogmade kriitikat. Kuid usuline sallimatus hakkab kujunema, kui isik tegutseb ükskõikselt, vägivalda või muul viisil, mis kahjustab teiste väärikust .

Näiteks, alandav, tagakiusamine, diskrimineerimine või ründamine, kuna neil on teisest isikust erinev usk või usk, on usulise sallimatuse teod.

Brasiilias on religioosne sallimatus vihkamise kuritegu, mis on liigitatud mittekasutatavaks ja käsutamatuks. Süüdi eest määratud karistus on vangistuses 1 kuni 3 aastat ja trahv.

Usulise sallimatuse näiteks võib pidada lugupidamatust ja ateisti või agnostiku vastu suunatud rünnakut, sest sallimatu inimene ei tunnista, et inimesel on oma uskumused erinevad.

Lisateave sallimatuse kohta.

Religioosne sallimatus Brasiilias

Brasiilia föderaalse põhiseaduse kohaselt on Brasiilia kindralriik, see tähendab, et tal ei ole ametlikku usku. Tuleb austada igasuguseid religioone ja uskumusi. Lisaks, nagu öeldud, peetakse religioosset sallimatust Brasiilias 5. jaanuari 1989. aasta seaduse nr 7 716 kohaselt kuritegevuseks.

On tõsi, et kõigil Brasiilia kodanikel on õigus oma religiooni (sealhulgas valitsuse poliitilisi esindajaid) harjutada, kuid see ei saa olla seotud riigi näitajaga, seega peab olema üksikisiku tegevuse lahusus. era- ja avalik elu.

Lisateave seisukorra tähenduse kohta.

Kui inimene on religioosne sallimatus, peaks ta otsima politseijaoskonda ja väljastama vahejuhtumi aruande, algatades süüdistuse esitamise protsessi kurjategija vastu.

Brasiilias tähistatakse seaduse nr 11.635 / 07 kohaselt igal aastal 21. jaanuaril "Rahvuslikku usuliste sallimatuse vastu võitlemise päeva".

Religioosne sallimatus maailmas

Inimajalugu on religioosne sallimatus olnud paljude konfliktide ja sõdade aluseks, mis on põhjustanud miljoneid surmajuhtumeid.

Kahekümnendal sajandil rakendatud usulise diskrimineerimise üks peamisi näiteid on juutide tagakiusamine II maailmasõja ajal.

21. sajandi alguses osutusid terrorirünnakud samuti uskumatu sallimatusel põhinevateks kohutavateks ilminguteks, mida praktiseerisid erinevate doktriinide ja sektide äärmusrühmad.

Religioosne fanaatika on üks peamisi süüdlasi, kes levitavad miljoneid inimesi üle maailma sallimatuid ideid ja hoiakuid.