Saatja ja saaja

Mis on saatja ja saaja:

Saatja ja saaja on e-kirjade saatmiseks kasutatavad aadressid. Saatja on see, kes saadab tellimuse või kirja, samal ajal kui saaja on see, kes selle vastu võtab .

Need, kes soovivad saata kirjavahetust, peavad täitma oma algse aadressi (saatja) ja sihtkoha aadressi (adressaadi), st näitama informatsiooni, mis on vajalik saadetud objekti õigeks edastamiseks.

Lisateave saatja kohta.

Selleks peab postisaadetise kohaselt aadress sisaldama järgmist teavet:

  • Saaja nimi
  • Tüüp ja tänavanimi + number + täiendus (kui on olemas)
  • Naabruskonna nimi
  • Asukoha nimi + Föderatiivse üksuse lühend (UF)
  • Riik (nõutav ainult siis, kui saaja / saatja on välismaal).
  • CEP

Lisateave adressaadi kohta.

Sama teavet tuleks täita ka saatja andmetega, nagu on näidatud ülaltoodud näites, kas tavapärases ümbrikus või pruunis (suurema suurusega) ümbrikus .

Vähem tavapärastes pakendites, näiteks karbis, on soovitatav adressaadi ja saatja aadress loetavalt loetleda karbi suurema külje peal.

Vaadake ka: