Tänan ja tänan teid

Mis on tänu ja tänu:

Aitäh ja tänan teid inglise keele sõnadega ja mõlemad tähendavad "tänan teid", aga tänu kasutatakse mitteametlikes suhtlustes ja tänan teid standardses (ametlikus) keeles .

Võrreldes näiteks portugali keelega, oleks sõna tänu sama tähendusega nagu "valeu" või "brigado", släng kasutaks mitteametlikult kui tänu midagi. Teisest küljest, tänan teid sama tähendusega kui "tänan teid", kui öeldakse ametlikus vestluses.

Tänu peaks kasutama ainult väga mitteametlikes vestlustes, kui liikmetel on üksteisega tihedad suhted. Professionaalses keskkonnas, ametlikes dokumentides või inimeste vahel, kellel pole palju intiimsust, tänan teid kõige sobivam viis iseendale tänada.

Õige viis kirjutada on tänu ja mitte tänu, sest viimane edastab idee, et tänu inglise keele grammatikale on tänu millegi valdajale.

Lisateave teiste väljendite tähenduse kohta inglise keeles.