Allakriipsutus ja alampiir

Mis on allajoon ja alamjoonis:

Allakriipsutus ja allajoon on inglise keele terminid ja neil on erinevad tähendused. Sõna allakriipsutus tähendab sõna-sõnasõnalise tõlke allakirjutamist, samal ajal kui allajoon on viide allakriipsutusele, mida kasutatakse peamiselt e-posti aadressides.

Brasiilias on tavaline, et sama graafilise sümboli tähistamiseks kasutatakse sünonüümidena allajoonitud ja allajoonitud . Kuid inglise keele suhtluses on nende kahe sõna vahel suur erinevus.

Nagu öeldud, tähendab rõhutamine portugali tõlke „rõhutamist”, nii et seda mõistet tuleks kasutada ainult allakriipsutusele viitamiseks (näiteks horisontaalne joon teatud sõna, fraasi või kirja all).

Allakirjeldus on märk, mis vastab Ameerika teabevahetuse standardkoodi (ASCII) 95. sümbolile, mis on signaal, mida kasutatakse peamiselt arvutites, mis asuvad ruumi asendajana, kuna need süsteemid ei saa tühikuid eraldajatena tõlgendada teavet.

Näide: "[email protected]"

Lisateave allahindluse tähenduse kohta.