2. selgitus

Mis on kast 2:

Lahter 2 on ebaseaduslik finantspraktika, mis seisneb rahavoogude teatavate kirjete või väljumiste salvestamises, luues paralleelse kasti.

Selle paralleelse kasti raha on tavaliselt ette nähtud ebaseadusliku tegevuse rahastamiseks või väärtpaberite maksustamise vältimiseks.

Seega kasutatakse raha 2 selleks, et lõpetada maksude tasumine (maksudest kõrvalehoidumine), rahastada ebaseaduslikku tegevust või rahastada raha.

Kuidas Box 2 töötab

Raha 2 võib toimuda mitmel viisil, näiteks raha väärkasutamisel või makstud või saadud summade deklareerimata jätmisel.

Lahtri 2 saab teha näiteks ülekantud ostude või osutatud teenuste üle, et õigustada teatava summa kõrvalekaldumist. 2. selgitus võib juhtuda ka toote hinna alammääraga, mis on tegelikult väiksem kui tegelikult makstud.

Teine võimalus sularahas 2 tekib siis, kui ostu või teenuse eest ei ole arve väljastamise küsimust. Sellises olukorras ei arvesta ettevõte turustatavaid tooteid või teenuseid ning maksud, näiteks käibemaks (ICMS) ja maksustatav tulu, jäävad summadest välja.

Valimiskast 2

Valimiskasti 2 puhul moodustatakse see tavaliselt summadest, mis pärinevad annetustest, mis ei ole valimiskampaaniates registreeritud, st valimiskast 2 moodustavad väärtused, mida valimiskomisjonidele ei deklareerita.

Valimiskasti 2 suurim kahju on just nende väärtuste poliitiline kasutamine. Näiteks suurettevõtted või finantsagendid annetavad kõrgeid väärtusi teatud kandidaatidele ja erakondadele ning eeldavad, et nad saavad pärast valimisi sellistest annetustest saadud tulu, näiteks privilegeeritud teabe saamine, neile soodsad pakkumisprotsessid.

Sellise käitumise vältimiseks ei võimalda Brasiilia valimisseadus juriidilistel isikutel (äriühingutel) anda valimiskampaaniatele väärtusi. Seadus lubab ainult annetusi teha üksikisikutelt, kes tuleb identifitseerida.

Lisaks kehtestas valimisseadus sularaha 2 vältimiseks üleandmise väärtuste piirmäära, mis vastab 10% doonorile annetamise aastal eelnenud aastal saadud brutotulust.

Kas kast 2 on kuritegu?

Jah, lahtri 2 kasutamine on kuritegu ja seda praktikat saab kujundada rohkem kui ühes kuritegelikus vormis. Selline käitumine võib olla ideoloogilise vale kuritegu, mis on tingitud valedest dokumentidest, mis ei vasta ettevõtte või valimiskampaania reaalsusele.

Finantsmääruse rikkumise korral on artiklis 11 toodud Valge krae seaduse (seadus nr 7.492 / 86) 2. lahter.

Raha 2 pakutakse ka maksudest kõrvalehoidumisena maksukorralduse kuritegude seaduses (seadus nr 8.137 / 90), artiklis 1, mis võib kaasa tuua 2–5-aastase vangistuse, millele lisandub trahv. Sellise maksuteabe väljajätmine ettevõtte sularahas või poliitilises kampaanias tekitab deklareerimata finantsreservi ja seetõttu ei maksustata.

Rahapesu kuritegu kasutab ka sularaha 2, kasutades ebaseaduslikult saadud raha legaliseerimiseks vähe vahendeid. Rahapesu kuritegu on ette nähtud seaduse nr 9.613 / 98 artiklis 1, mille trahv on 3 kuni 10 aastat vanglas.

Valimiskast 2 on valimisseadustikus (seadus nr 4 735/65), artiklis 350 sätestatud kuritegu, mille pikkus on kuni viis aastat.

Vt ka rahapesu, korruptsiooni ja rahavoo tähendusi.