Isonoomia

Mis on isonoomia:

Isonoomia on põhimõte, et kõiki inimesi reguleerivad samad reeglid, võrdsuse tingimus. Õiguspõhimõttena on see kõigi kodanike võrdsus olenemata klassist või soost.

Sõna tuleb kreeka isonoomia võrdsest terminist, mis koosneb iso- radikaalidest, mis tähendab sama ja nomosid, mis tähendab seadust. Oma etümoloogia järgi tähendab sõna isonoomia "sama seaduse".

Mõned isonoomia sünonüümid on võrdsus, võrdsus, võrdsus ja võrdsus.

Palga isonoomia

Palga isonoomia tähendab võrdset palka. Tähtaegade isonoomial on ka sama tähendus, kus tähtaegadel tähendab see, mis on teenitud.

See on mõiste, mida üldjuhul kohaldatakse avaliku halduse suhtes, kus riigiteenistuja palga võrrand vastab sellele, et töötajad, kelle ametikohtadel ja ülesannetel on vastutus ja tulemuslikkus, peaksid saama sama asja.

Isonoomia põhimõte

Niinimetatud isonoomia põhimõte või võrdsuse põhimõte on inimeste võrdõiguslikkuse õiguslik mõiste, et seda saaks hinnata samal viisil ja vahet tegemata. Seda kasutatakse põhiliselt põhiseadusliku õiguse, menetlusõiguse, avaliku õiguse, maksuseaduse alusel ning see on tagatud Brasiilia föderaalse põhiseaduse artiklis 5, mis sätestab, et "kõik on seaduse ees võrdsed, ilma igasuguse vahetegemata."

See on üks demokraatia põhipunkte ning see peab olema riigi poolt tagatud, et kõigi kodanike jaoks oleks õiglus. See on põhiseaduslike põhimõtete ülimuslik mõiste tänapäeva demokraatias.

Isonoomia põhimõte mõjutab otseselt õiguslikku doktriini, milles seadusandja ei saa teha ettepanekuid võrdõiguslikkust rikkuvateks seadusteks. Nii nagu see toimib ka üksikisiku käitumises, kes samuti ei tohiks ignoreerida isonoomiat, mis vastab rassistlike, eelarvamuste või diskrimineerivate tegude mittetäitmisele.

Avaliku sektori pakkumise protsessis kasutatakse näiteks isonoomia põhimõtet, et tagada äriühingute teenuste riigile osutamise neutraalsus.

Lisateave pakkumise tähenduse kohta.

Materiaalne isonoomia ja ametlik isonoomia

Materiaalne isonoomia on kõigi inimeste võrdõiguslikkuse idee, mida tuleb võrdsetel tingimustel kohelda ja järgida erinevusi nende kohaldamisel.

Ametlikku isonoomiat nimetatakse ka konstitutsiooniliseks isonoomiaks, see on juriidilise doktriini suhtes kohaldatav mõiste, et me kõik oleme seaduse ees võrdsed ja vastavalt Brasiilia põhiseaduse artiklile 5. \ t

Maksude isonoomia

Maksu-isonoomia on maksumaksja suhtes kohaldatav võrdsuse põhimõte, milles ei tohiks eristada elukutset, funktsiooni või mis tahes olukorda maksukohustuse kohaldamisel. Nagu on kirjeldatud föderaalse põhiseaduse artiklis 150.

Isonoomia, Isegoria ja Isokraatia

Isonoomia mõiste, mis tuleneb selle päritolust kreeka keeles, pärineb samast seadusest, mida kohaldatakse kõigile. See puudutab võrdsust, millega ühiskonnaelu juhitakse.

Isegoria on iga kodaniku õigus väljendada oma arvamust vahet tegemata. Isegoria kontseptsiooni kohaselt on tagatud demokraatlik arutelu, milles kõikidel osapooltel on hääl.

Isokraatia on õigus osaleda avalikus halduses, kus iga kodanik saab avalikku teenistust teostada, kõigile võrdse juurdepääsuga.

Kolme põhimõtet, isonoomiat, isegooriat ja isokraatiat, on demokraatia säilitamise aluseks ning need on Ateena poliitika aluseks Kreeka linnariikide ajaloolisel perioodil.