Kriitiline ülevaade

Mis on ülevaates:

Kriitiline ülevaatus on omamoodi informatiivne ja tõlgendav kokkuvõte teemal, olgu see siis kirjanduslik, kinematograafiline, muusikaline jne.

Läbivaatamise žanri peamine tunnus on kriitilise tooni kasutamine, see tähendab võime tõlgendada teema kõige olulisemaid punkte ja väljendada selle kohta arvamusi, tuginedes teistest allikatest pärinevatele tekstidele ja teabele, mis võivad täiendada esitatud argumenti.

Sellise ülevaatuse tegemiseks peaks autoril olema läbivaadatud teema kohta minimaalne kriitiline mõtlemine .

Lisateave kriitilise mõtlemise tähenduse kohta.

Kriitilised ülevaated on akadeemiliste ringkondade ja mõnede ajakirjanike tavapärane töö, näiteks vastutab teatud teemade uurimise eest, mis on avalikkuse huvides teenuse osutamise vormis.

Tasub meeles pidada, et kriitilises ülevaates valitseb kontrollija tõlgendus. Siiski peab ta kirjutama oma töö erapooletuse põhimõtetele, st arvestamata tegureid, mis on väljaspool vaadeldavas töös esitatud elemente.

Hea kriitiline läbivaatamine peaks olema objektiivne ja selge, kergesti arusaadav ja lugejatele üldiselt arusaadav.

Lisateave ülevaatuse tähenduse kohta.

Kriitilised ülevaatuse funktsioonid

Mõned kriitilise ülevaate koostamise võtmetegurid on järgmised:

  • Esitage üksikasjalikult läbivaadatud töö põhiteave;
  • Kirjeldage töö struktuuri ja selle sisu;
  • Erinevate autorite argumentide ja seisukohtadega teabe kogumine;
  • Kritiseerige kriitiliselt töö olulisi punkte (olgu need negatiivsed või positiivsed);

Vaata ka teadusliku teksti tähendust.