Kineetiline energia

Mis on kineetiline energia:

Kineetiline energia on keha liikumisega seotud energia .

Kineetilise energia tulemus on lahutamatult seotud objekti massiväärtusega ja selle liikumiskiirusega .

Näiteks, kui kahel objektil on sama kiirus, kuid erinevad massid, on raskema massiga kehal suurem kineetiline energia.

Tavaliselt, et objekt saaks algse liikumise, on vaja rakendada jõudu, mis seda juhib (seda tegevust füüsikas nimetatakse " tööks ").

Kineetilise energia teoreemi kohaselt mõõdetakse saadud jõu tööd kineetilise energia variatsiooniga .

Kineetilise energia universaalne võrrand on järgmine:

  • m = mass
  • v = kiirus
  • Ec = kineetiline energia

Rahvusvahelise ühikute süsteemi järgi mõõdetakse kineetilist energiat Joulides (J), viidates inglise teadlasele James Prescott Joulele.

Füüsika puhul on kineetiline energia osa mehaanilise energia kontseptsioonist, mis hõlmab ka teisi energiamudeleid, nagu näiteks elastne potentsiaal ja gravitatsioonipotentsiaal.

Vaata ka termilise energia tähendust.

Kineetiline energia ja potentsiaalne energia

Need on pöördvõrdelised. Erinevalt kineetilisest energiast, mis kulutab energiat liikumise teostamiseks, seisneb potentsiaalne energia selle energia salvestamises .

"Salvestatud" (potentsiaalne) energia võib hiljem avalduda kineetilise energiana alates hetkest, kui teatud ("pingestatud") keha hakkab liikuma.