Reteté

Mis on Reteté:

Reteté või Rétété on füüsiline ilming, mida harjutatakse religioossete kultuste ajal, peamiselt need, mis on seotud neo-nelipühikuliste kirikutega Brasiilias.

Reteté koosneb liialdatud emotsioonide demonstratsioonidest, mis tema praktikute sõnul on "Jumala Püha Vaimu ilmingud".

Laulmine, ebamugavalt tantsimine, hüppamine, karjumine, maapinnale jooksmine, ketramine, teiste juhuslike liigutuste hulgas on mõned reteté tüüpilised omadused.

See "liikumine" on tuntud ka kui "tulekahju" mõnedes Brasiilia riikides.

Sellel terminil ei ole teadaolevat etümoloogilist päritolu, kuid see on seotud "kelmuse", "segadusega", "müra", "festa" jmga.

Siiski on vastuolu nelipühi koguduste vahel, kes harjutavad reteti ja teisi, sest selle doktriini traditsiooniliste rühmade kohaselt on reteté jumalateotus ja lugupidamatus Jumala väe vastu.

Paljud inimesed on seotud retordiga umbandale või kandomblale - afro-Brasiilia religioonidele, sest nad sarnanevad jumalateenistuse ilmingutega sellele, mida nad peavad püha.

Lisateave nelipühi kiriku tähenduse kohta.