Muu

Mis on muutlikkus:

Muutus on naiselik nimisõna, mis väljendab erinevust või erinevust . See on filosoofia ja antropoloogia käsitlus.

Üks muutlikkuse aluspõhimõtteid on see, et inimesel on oma sotsiaalses aspektis seos suhtlemisega ja sõltuvusega teisest. Sel põhjusel võib "I" oma individuaalses vormis eksisteerida ainult kontakti "muu" kaudu.

Kui on võimalik kontrollida teistsugust, ei ole ühe kultuuri eesmärk teise inimese väljasuremine. See on sellepärast, et teisisus tähendab, et üks inimene suudab ennast teise paika panna, dialoogis ja olemasolevate erinevuste hindamises.

Muu filosoofia

Filosoofia raames on teistsugune identiteet identne. Platon (sofist) esitles ühe viiest "ülimast žanrist", ta keeldub ennast identiteediks ning näeb omaduste atribuuti Ideede mitmekesisuses, mille hulgas on vastastikuse teineteise seos.

Hegeli loogikas mängib olulist rolli ka muu olemus: "midagi", kvalitatiivselt kindlaksmääratud olemus, on negatiivse suhtega "muu" (selles seisneb selle piiramine), kuid on määratud muutuma, "muutus", pidevalt, muutes oma omadusi (seega olulisi asju keemilistes protsessides).

Terminit kasutatakse ka kahekümnenda sajandi filosoofias (eksistentsialism), kuid mitte-ekvivalentsete tähendustega.

Muutused antropoloogias

Antropoloogia on tuntud kui teistmõisteteadus, sest selle eesmärk on inimese uurimine täiuses ja seda ümbritsevad nähtused. Sellise laiaulatusliku ja keeruka uurimisobjektiga on hädavajalik uurida erinevusi erinevate kultuuride ja rahvuste vahel. Kuna muutlikkus on erinevuste uurimine ja teise uuringu tegemine, on ta antropoloogias oluline roll.