Ülem

Mis on komandör:

Ülem on nimi, mis antakse isikule, kes saab sõjaväelise, poliitilise või kirikliku korra austuse ; keegi, kellele antakse tunnustust, st kasu.

Praegu kasutatakse mõistet "komandör" ainult erilise au pealkirjana, mida pakub mingi autoriteet inimestele, kes paistavad silma, et aidata kaasa ühiskonna tugevdamisele, näiteks tööde või sotsiaalsete, majanduslike ja poliitiliste mõjude kaudu.

Varem anti aga kiituseks kiriklikele (kiriku liikmetele) või sõjaväelistele rüütlitele, mis võiksid olla kas rahasumma või osa maa-alast, mida ametlikult pakuti neile, kes näitasid teenuseid selle asutuse huvides, kes seda andis. pealkiri, nagu valitsus, monarhia, kirik jne.

Euroopas tunnustati traditsioonide tunnustamist ja kiiduväärt nimetusi, mis eksisteerisid paljude sajandite jooksul kui maavalduse kindlustamise ja säilitamise strateegiat ning territoriaalset laienemist. Annetatud maa peaks olema tungivalt kaitstud sissetungijate ja vaenlaste rünnaku ülema poolt.

Portugalis oli kiiduväärtuste jagamine Portugali monarhide jaoks oluline vahend teenuste ja vasalaaži saamiseks. Nn "sõjalised kiitust" pakkusid kolm peamist korraldust: de Cristo, San Bento de Avis ja Santiago.