Korrespondent

Mis on korrespondent:

Korrespondent on kahe perekonna omadussõna, mis on seotud kahe asja või inimese vahelise vastavusega, st mis on proportsionaalne või asjakohane midagi või kedagi. Näide : " Tööpäev vastab miinimumpalgale" .

Korrespondent võib viidata ka isikule, kes hoiab kirjavahetust teise isikuga kirja, kirjade või sõnumite kaudu; on tegu püsiva kontakti säilitamisega kauge inimesega. Korrespondendid võivad olla kullerid, kes koguvad ja levitavad teavet kaugete kohtade kohta, nagu näiteks ajakirjanikud. Näide : "sõja korrespondent", "rahvusvaheline korrespondent", "välismaa korrespondent".

Niinimetatud advokaat on õiguslikult otseselt seotud tellijaga (kes palus oma teenuseid) ja mitte lõpptarbijaga.

Korrespondentpank

Nn korrespondentpangandus on juriidiline isik, st ettevõte, mis tegutseb pankade ja finantsasutuste vahelise vahendajana. Panga korrespondentideks olevad ettevõtted võivad täita teatavaid funktsioone panga või finantseerimisasutuse nimel, kellele Brasiilia keskpank on volitatud tegutsema, näiteks: laenu- ja finantseerimistaotlused, arvete maksmine, maksekorraldused, kontode avamine muuhulgas sissemakse, kogumise teenused.