Allavoolu

Mis on allavoolu:

Allavoolu on suund, kus voolu voolavad . See on normaalne veevool kõrgemal punktist madalamale punktile.

Allavoolu all on tõusulaine, see on tagasivool, kus meri alandab oma veed. Ladina keeles "jusum" tähendab "ebb".

Adverbiaalne fraas "allavool " viitab küljele, kus tõusulaine või vooluveekogu voolab. See on vaatleja seisukohast viide sellele küljele, kus vesi voolab, suhu, mis on jõe kõige allavoolujaam. Seda võrdluspunkti saab kasutada linna, tammi, juga, lisajõe, silla jne leidmiseks.

Väljendi "allavoolu" antonüüm on "ülesvoolu ", see on suund "kust" veed voolavad jõevoolust. See on suund madalamast punktist kõrgemale. See on ka tõusulaine, preamar, vool, kus meri tõuseb oma vetes. Adverbiaalne fraas "ülesvoolu " viitab jõe allika küljele.

Figuratiivses mõttes kasutatakse adverbiaalseid fraase "ülesvoolu" ja "allavoolu", et viidata sündmustele enne (ülesvoolu) või pärast (allavoolu) antud alal. neid kasutatakse eriti täppisteadustes.