Sotsiopaat

Mis on sotsiopaat:

Sotsiopaat on sõna, mida kasutatakse sotsiopaatia all kannatava isiku kirjeldamiseks - psühhopatoloogia, mis põhjustab impulsiivset, vaenulikku ja antisotsiaalset käitumist .

Sotsiopaatia liigitatakse isiksusehäireks, mida iseloomustab liialdatud egotsentrism, mis toob kaasa teiste tundete ja arvamuste eiramise.

Sotsiopal ei ole mingit seost moraalsete väärtustega ja ta suudab simuleerida tundeid, et manipuleerida teiste inimestega. Lisaks on nende võimetus kontrollida oma negatiivseid emotsioone väga raske luua stabiilseid suhteid teiste inimestega.

Sotsiopaatia ei parane, kuid selle mõju saab leevendada psühhoteraapia ja retseptiravimitega. Mõiste funktsionaalne sotsiopaat tähistab isikut, kes hoolimata sotsiopaatiast kannab seda olukorda kontrolli all, st sotsiopaatia mõju ei mõjuta palju nende suhtlemist teiste inimestega.

Uuri välja, mida viie märke sinu jaoks kõige lähemal oleva sotsiopa identifitseerimiseks vaja on.

Sotsiopa ja psühhopaadi erinevus

Vaimse häire diagnostilise ja statistilise käsiraamatu kohaselt peetakse psühhopaatiat ja sotsiopaatiat antisotsiaalseteks häireteks ning neil on palju sarnaseid omadusi, mis selgitab, miks neid sageli nähakse sünonüümidena.

On palju ühiseid jooni, nagu seaduste, sotsiaalsete normide ja teiste õiguste eiramine; süütunne ja vägivaldne käitumine.

Üks peamisi erinevusi on see, et sageli on psühhopaatid võluvad ja populaarsed inimesed, kellel on tihti juhtivatel kohtadel ja kes suudavad inimesi ise meelitada.

Sotsiopaat ei ole sotsiaalsetes tingimustes väga hea, sageli liigitatakse seda antisotsiaalseks isikuks. Sellest hoolimata suudab sotsiopa tundeid tunda või sundida tundma, et näib olevat rahul või sisu, kui tegelikult ei ole ta. Teisest küljest tunneb psühhopaat sageli gruppides end mugavalt, nähes seda võimalust manipuleerida teistega oma huvides.