Headus

Mis on heaus:

Heaus on iseloomulik sellele, kellel on hea heaolu . See on inimeste hea kvaliteet, kes teevad häid tegusid.

Grammatiliselt on headus abstraktne nimisõna. Ladina keeles " bonidate " on nende hea kvaliteet.

Et olla lahke on olla heatahtlik, olla lahke, püüda teisi aidata. Heatahtlik tähendab headust või head tahet teiste inimeste suhtes.

Bondoso on omadussõna, mis kvalifitseerib isikut, kes näitab headust, kes käitub headuses. Isikut, kes ilmutab suurt headust, võib nimetada heasüdamlikuks.

Hüüatus, Quanta headus! on irooniline viis ennast väljendada, mida kasutatakse palju Brasiilia põhja- ja kirdeosas, et pöörata tähelepanu üksikisikule, kes jutlustab head, kuid tema käitumine ei vasta tema jutlustamisele.

Vaata ka: Hägususe tähendus.