Heausus

Mis on heaolu:

Heatahtlikkus on Ladina- benevolentiast pärit naiselik nimisõna, mis väljendab heatahtliku inimese kvaliteeti, st näitab kiindumust ja austust kellegi suhtes.

Kaastunne tähendab headust või head tahet teiste inimeste suhtes, paljastades altruismi ja empaatiat . Sõber on heatahtlik olemine, sest tal on head kavatsused, on siiras, mõistlik ja salliv.

Paljudel juhtudel on heatahtlikkus seotud religiooniga ja on lahknevus inimeste või olendite suhtes. Ex: Issanda headus on olemas meie igapäevaelus.

Spiritismi järgi on heatahtlikkus seotud heategevusega . Kui Allan Kardec'ilt küsiti sõna "heategevus Jeesuse jaoks" tegeliku tähenduse kohta, vastasid vaimud: " Kõigile heaolu, teiste puuduste rahuldamine, kuritegude andestamine ".