Hoolsus

Mis on hoolsus:

Usaldatus tähendab hoolt, tähelepanu või pühendumist ülesande täitmiseks . See võib tähendada ka inimese agility, planeerimist või kiirust.

Eetika ja filosoofia õppimise valdkonnas peetakse hoolsust eesmärkide saavutamise ja heade põhimõtete tagamiseks.

Näide: Ta töötab tavaliselt väga hoolikalt.

See on naiselik nimisõna, mis pärineb hoolas ladina keelest. Nad on sõnaga sünonüümid: hooldus, pühendumus, innukus, tähelepanu, agility, ettekujutus, uurimine ja arutelu.

Kõige tavalisemad antonüümid võivad olla: hooletus, tähelepanematus, hooletus, ettearvamatus ja aeglus.

Mõiste tähendab ka sõjaväeteenistuse tegevust, mis toimub väljaspool kasarmu keskkonda.

Varem oli hoolsus hobusevankrile antud nimi. Seda tüüpi sõidukit kasutati inimeste ja pagasi vedamiseks.

Õiguspärasus

Õigusvaldkonnas on mõttel „hoolsus” laialdane tähendus nõudlusest või ettekujutusest, mida tuleb võtta, või otsustamist, mis peab olema täidetud. Seda nimetatakse kohtumenetluseks .

Kohtumenetluse näited on: kohtukutse esitamine, tõendite kogumine või politseiuurimine (uurimistoiming).

Kohtutäitur on professionaal, kes täidab notaribüroosid väljaspool kohtunikke, et täita kohtunike antud korraldusi.

Nõuetekohase hoolsuse põhimõte on õiguse spetsialistide pühendumine konfliktide kiirele ja tõhusale lahendamisele. Sama põhimõte viitab ka sellele, et piirkonna tervishoiutöötajad peavad tagama, et nende õppimine ja ajakohastamine on pidev.

Lisateave valmisoleku ja tõhususe tähenduse kohta.