Artikkel

Mis on artikkel:

Artikkel on mõiste ja erinevad rakendused erinevates valdkondades. Kaubandusalal on artikkel iga kaup, iga äriobjekt.

Õiguslikes tekstides, seadustes, dekreetides ja koodides on artikkel iga tekstiosa nummerdatud. Näide: karistusseadustiku artikkel 12

Grammatilises mõttes on artikkel muutuv sõna, mis eelneb nimisõnale ja näitab sugu (mees või naine) ja numbrit (ainsus või mitmuses).

- Artiklid o, a, os on defineeritud kui määratletud artiklid (kui ta täpselt tuvastab nimisõna). Näide: Õpetaja õpetab õpilasi.

- Artiklid üks, üks, mõned, mõningaid nimetatakse määramata (viidates nimisõnale ebamäärasel viisil). Näide: Sa ostsid sülearvuti ja pliiatsi.

Ajakirjanduses käsitletakse artiklit, mis on kirjutatud ajalehele või ajalehele (või isegi raadios või televisioonis) ning mis sisaldab autori arvamust konkreetse teema kohta. Trükitud ajaleheartiklid kirjutatakse tavaliselt kutsutud autorite poolt, et kommenteerida teatud teemat.

Akadeemiliste tööde koostamisel on teadusartiklile iseloomulik teaduslikul meetodil läbi viidud ja teadlaste poolt läbi viidud uurimistöö tulemuste kirjeldus ja esitlus. Teaduslik artikkel peab vastama teaduse valdkonna keelele ja meetoditele, mille jaoks uurimist tehakse.