Esindatus

Mis on esinduslikkus:

Esindatus tähendab konkreetse sotsiaalse klassi grupi või rahva huvide esindamist .

See on üksikisikule või üksusele (poliitilisele, partei, liidule jne) omistatud pädevus, mis põhineb sellise rolli esitamisel.

Poliitiline esindatus kaasaegses riigis tähendab, et enamik elanikkonnast on valinud esindaja, kes teeb otsuseid "rahva nimel" Vabariigi, Kongressi või parlamendi assamblees.

Liidu esindatus näitab, et liit on konkreetse töölisklassi esindaja, kes vastutab selle klassi õiguste eest võitlemise eest ja oma huvide kaitsmise eest.

Üliõpilaskond on konkreetse kõrgkooli õpilaste esindaja. Üliõpilasesindustel on esindus akadeemilistes keskustes, mis võivad koondada mitu sama õppejõu kursust.