Bioloogiline ohutus

Mis on bioloogiline ohutus:

Bioloogiline ohutus hõlmab norme ja meetmeid, mis on suunatud tervishoiutöötajate ja elanikkonna kaitsele .

Tegemist on teadmiste valdkonnaga, mille määratleb riiklik sanitaarjärelevalve amet (Anvisa), mis tagab inimeste tervisele, loomade tervisele ja keskkonnale ohtlike tegevustega seotud riskide ennetamise ja kontrolli.

Peamine tähtsus ja eesmärk on tagada, et kõik tervishoiu valdkonnas läbiviidavad protseduurid toimuksid nii professionaalidele kui ka patsientidele ohutult, et saavutada rahuldavaid tulemusi.

Haigla bioloogiline ohutus

Selles mõttes on bioloogiline ohutus sama palju kui laboratooriumis kasutatavate laboratooriumi ja tavade järelevalve nagu suuremates keskkondades, nagu haiglad, kliinikud ja hooldekeskused, sest bioloogilised mõjurid, millele piirkonna spetsialistil on kontakt, võivad olla kõikjal . See on haigla bioloogiline ohutus .

Need meetmed on olulised, sest nendes kohtades on üksikisikutel sagedane kokkupuude patogeenidega, samuti füüsilised ja keemilised riskid.

Bioloogilise ohutuse standardid

Üheks peamiseks bioloogilise ohutuse standardiks, mida kohaldatakse haiglates, kliinikutes ja laborites, käsitletakse kätehügieeni. Enne ravimi ettevalmistamist ja manustamist ja patsiendi kontrolli tuleb neid alati loputada.

Teiseks soovituseks on kasutada kaitseriietust ja -varustust, näiteks laborikatted, kindad ja põlled. Neid tuleks kasutada ainult töökohal.

Bioloogilise ohutuse seadus

2005. aastal kiitis föderaalvalitsus heaks seaduse nr 11, 105, mida nimetatakse bioloogilise ohutuse seaduseks, millega tunnistatakse kehtetuks 1995. aasta eelmine seadus ning kehtestatakse ohutusstandardid ja jõustamismehhanismid geneetiliselt muundatud organismidega asutustele ning reguleeritakse rakkude kasutamist pagasiruumi uurimiseks ja raviks.