Cretin

Mis on Cretin:

Cretin on omadussõna, mis tähistab vaimse puudega isikut.

Kretiin on see isik, kellel on õppimises puudus või viivitus, mida peetakse lollaks või idiootiks. Ta on see, kellel ei ole palju arukust.

Cretini kasutatakse ka pejoratiivses mõttes, et määrata küüniline, manipuleeriv ja petev inimene, kes naudib teisi inimesi kahjustamata, sõltumata nende suhtest nendega. Cretin on keskpärane inimene, kes mõtleb ainult enda eest ja ei hooli kellegi teisest. See, kes teeb pettust või rikub mingi inimväärikuse standardit.